Myrthe Born MSc MA

Hoe komt sociaal-maatschappelijke problematiek tot uiting in publiek beleid? Kunnen we beleid beoordelen en verbeteren? Hoe komen hierin de zorgen en wensen van individuen en organisaties het best tot hun recht? Met dit soort vragen ben ik als onderzoeker bij Regioplan – met een achtergrond in de politicologie, bestuurskunde en geschiedwetenschap – dagelijks bezig. Of dat nou over decentralisaties in het sociaal domein, integratie van vluchtelingen of gemeentelijk woningmarktbeleid gaat.