Niels Raaijmakers MSc

Als onderzoeker streef ik ernaar om de brug te slaan tussen onderzoek en de praktijk. Vanuit mijn achtergrond als socioloog word ik dan ook enthousiast wanneer onderzoek in dienst kan staan van de samenleving. Binnen het thema Zorg en Veiligheid houd ik mij graag bezig met onderwerpen zoals daderschap, (herhaald) slachtofferschap en de preventie van beiden. Hierbij heb ik speciale aandacht voor de rol die de politie en andere relevante ketenpartners kunnen spelen. Van huis uit ben ik geschoold in kwantitatieve methoden, alhoewel ik van mening ben dat kwalitatieve methoden een relevante aanvulling geven.