dr. Sanne Berends

Als onderzoeker bij Regioplan houd ik me bezig met het optimaliseren van beleid op sociaal-maatschappelijke gebieden, zoals ‘jongeren en werk’, ‘inburgering en taal’ en ‘armoede- en schuldhulpverlening’. Ik heb een voorkeur voor vraagstukken omtrent de kwetsbaren in onze samenleving. Om tot inzichten te komen combineer ik het liefst kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, om op die manier zowel de cijfers als de verhalen erachter in ogenschouw te nemen.