Sharon Koks – den Outer BA

Onderwijsonderzoek is mijn passie! In mijn specialisatie van Onderwijskunde heb ik mij voornamelijk gericht op onderwijskwaliteit, schoolorganisaties en onderwijsbeleid. Daarnaast ligt het thema van inclusie en diversiteit mij na aan het hart. Bovendien kan ik mij als interdisciplinaire generalist snel onbekende vakgebieden eigen maken. Onderzoeksmatig heb ik een voorliefde voor kwalitatieve methoden.