Shy-Ann Moehamatdjalil BSc

Momenteel ben ik bezig met het afronden van de master Behavioural Data Science. Hierin worden data science technieken gecombineerd met het modelleren van menselijk gedrag. Ik word enthousiast van data en maak dan ook graag de vertaalslag van een vraagstuk naar een pragmatische dataoplossing. Met behulp van bijvoorbeeld machine learning technieken, probeer ik waardevolle inzichten te halen uit grote datasets en deze o.a. visueel weer te geven in een dashboard. Vanuit mijn achtergrond als sociaal psycholoog, heb ik een brede interesse in maatschappelijke onderwerpen.