Stef Molleman MSc

Vanuit verschillende (kwalitatieve en kwantitatieve) bronnen een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het voeren van beleid, dat is wat ik ontzettend gaaf vind. Praktijkgerichte inzichten en oplossingen bieden is daarin voor mij erg belangrijk. Mijn voornaamste expertise en interesse liggen bij arbeidsmarkt- en re-integratievraagstukken: welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn er binnen sectoren en organisaties, en wat brengt dat teweeg? En op welke manier kunnen uitkeringsgerechtigden en kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk geholpen worden om aan het werk te gaan?