NIEUWS

De toekomst van volwasseneneducatie

sep '17
In november 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gesteld wordt dat in 2022 een derde van de laaggeletterden bereikt moet worden.

Om dit te realiseren, zullen de komende jaren grote stappen moeten worden gezet door gemeenten. Regioplan begeleidt deze week in opdracht van het ministerie van OCW en het Steunpunt basisvaardigheden twee interactieve bijeenkomsten met gemeenten over de toekomst van volwasseneneducatie. Hieruit moet duidelijk moet worden wat gemeenten nodig hebben om de doelstelling te kunnen realiseren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten vormen, samen met onder meer de evaluatie van de per 2015 gewijzigde Wet Educatie Beroepsonderwijs die Regioplan uitvoerde, input voor het nog door OCW op te stellen beleid ten aanzien van volwasseneneducatie.

Het rapport over de evaluatie van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is inmiddels openbaar. U kunt het hier vinden. 

Onze kennisgebieden