NIEUWS

Docenten en schoolleiders hebben eigen ideeën over manieren om tijd te maken voor onderwijsverbetering

feb '17
Op 7 juni 2016 nam de Tweede Kamer de motie Van Meenen/Ypma aan. In die motie wordt voorgesteld een maximum te stellen aan de lesgevende taak van docenten om de werkdruk onder leraren te verminderen en hen meer tijd te geven voor onderwijsverbetering.

Regioplan onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW hoe onderwijsprofessionals zelf denken over de verschillende mogelijkheden om tijd vrij te maken, zoals iets doen aan de onderwijstijd, meer docenten of onderwijsassistenten inzetten, een andere les- en klassenstructuur en/of het onderwijs anders inrichten. Op een digitaal platform en in groepsgesprekken bediscussieerden docenten en schoolleiders de voors en tegens en de effecten van de verschillende opties.

De deelnemers aan de discussies herkennen de noodzaak om tijd vrij te spelen voor docenten zodat zij zich kunnen verbreden, verdiepen en vorm kunnen geven aan onderwijsvernieuwing. Veelgenoemde opties om dat te realiseren zijn:

  • de inzet van extra docenten om de omvang van de lesgevende taak te verkleinen;
  • het aanbieden van (meer) gepersonaliseerde, leerlinggestuurde onderwijsprogramma’s;
  • het inzetten van ICT om docenten te ontzien in lesgevende taken.

Vermindering van de (generieke) onderwijstijd scoorde onder de vo-deelnemers ook relatief hoog. Wijzigingen in de groeps-/klassenstructuur, in de zin van vergroten van de groepsgrootte en combineren groepen, vindt in beide sectoren weinig aanhang. De verkleining van de groepsgrootte wordt met name door docenten primair onderwijs aangedragen als optie.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat docenten en schoolleiders vanuit een andere achtergrond reageren en met andere opties en ideeën komen. Belangrijk is daarom dat het gezamenlijke gesprek op de scholen over de optimale scenario’s op gang komt.

Het gehele rapport vindt u hier.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Kees van Bergen (020-5315370 of kees.van.bergen@regioplan.nl) of met Jacob van der Wel (020-5315320 of jacob.van.der.wel@regioplan.nl).

De kamerbrief over de uitwerking van de motie over meer tijd voor onderwijsverbetering en de beleidsreactie van de staatssecretaris van OCW op het onderzoek vindt u hier.

schoolbankjes