NIEUWS

Financiële drempels op weg naar meer participatie

dec '17
Voor Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, deed Regioplan onderzoek naar de inkomenseffecten voor jongvolwassenen die méér willen gaan participeren in de samenleving. Ieder(in) wilde weten met welke financiële drempels zij te maken kregen.

Regioplan heeft meerdere scenario’s doorgerekend waarbij een jongvolwassene een beweging maakt naar méér zelfstandigheid in wonen of werken. Wat gebeurt er precies met het inkomen wanneer iemand vanuit de Wajong een nieuwe baan krijgt, of wat gebeurt er wanneer iemand vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met een kleine Wmo-voorziening gaat? In het onderzoeksrapport worden deze verandering uitgebreid beschreven.

 

Financiele drempels