NIEUWS

Het bereik van de huidige regeling voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen is te beperkt

jul '18
Jongeren vanaf 18 jaar met ernstige scholingsbelemmeringen kunnen een beroep doen op de ESB-regeling. Het is een landelijke regeling, maar de instroom in de ESB-regeling concentreert zich in een beperkt aantal arbeidsmarktregio’s. De regio’s waar het meeste gebruik wordt gemaakt van de ESB-regeling zijn Zuid-Limburg, Friesland, Regio Zwolle, Groningen en Midden-Gelderland. Dit zijn, niet toevallig, de regio’s waarin de instellingen die de regeling uitvoeren zijn gevestigd.

Onze eerdere evaluaties van de regeling (2012, 2016) wijzen erop dat de ESB-scholingsinstellingen goede resultaten behalen op het terrein van scholing en begeleiding van de doelgroep naar werk. De integrale ondersteuning van de ESB-doelgroep door de instellingen is bovendien uniek in Nederland.

Het aanbod bereikt maar een deel van de doelgroep
Dat er regio’s zijn waar geen of weinig instroom in de regeling is, betekent niet dat de doelgroep in die regio’s afwezig is. We schatten dat de doelgroep landelijk een omvang heeft van zo’n 500 tot 650 jongeren per jaar. In de huidige situatie kan zo’n dertig tot veertig procent van de ESB-doelgroep gebruik maken van de regeling. 

In de regio’s waar de ESB-regeling geen bereik heeft, is geen aanbod dat hetzelfde te bieden heeft als de ESB-instellingen. De doelgroep krijgt op allerlei andere manieren ondersteuning. Bijvoorbeeld gericht op het behalen van een diploma, arbeidstoeleiding, een combinatie van leren en werken of dagbesteding. Een integraal aanbod als dat van de ESB-instellingen had de jongere wellicht verder kunnen brengen.

Het vervolg
De bevindingen zijn voor het ministerie van SZW aanleiding om een variant uit te werken binnen de bestaande financiële kaders. In haar brief aan de Kamer stelt Staatssecretaris Van Ark te streven naar “een evenwichtige ondersteuning van jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen in alle regio’s, in aansluiting op de infrastructuur die in de regio beschikbaar is.” De expertise van de ESB-instellingen kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob van der Wel.

VSV