NIEUWS

Integraal cliëntervaringsonderzoek sociaal domein in uw gemeente?

feb '17
Gemeenten zijn in het kader van de Wmo en de Jeugdwet verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de cliëntervaring.

Regioplan ontwikkelde in dit kader een Monitor Cliëntervaring Sociaal Domein voor de DUO gemeenten (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Zeer recent verscheen ook de landelijke rapportage van gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdhulp, die Cebeon in opdracht van VWS heeft opgesteld.

Uit deze rapportage blijkt dat de verplichte cliëntervaringsonderzoeken globaal zicht bieden op hoe zorg en ondersteuning door cliënten wordt ervaren en hen helpt. Voor gemeenten zijn deze onderzoeken tevens een mooi instrument om te benchmarken. Tegelijkertijd kunnen ze allerlei interessante vragen oproepen, omdat ze geen beeld geven van de redenen waarom cliënten een bepaald oordeel hebben en waarom gemeenten daarop van elkaar verschillen. En  cliëntervaringsonderzoek binnen 1 wettelijk domein, zoals de Jeugdwet, kan één van de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten in het sociaal domein niet in kaart brengen: integraal hulp en ondersteuning bieden.

Regioplan kan in samenwerking met Cebeon gemeenten helpen om meer diepgaand zicht te krijgen op de cliëntervaring, zowel binnen aparte domeinen als integraal voor het hele sociaal domein. We bieden daar geen standaardoplossingen voor, maar werken met een breed scala aan instrumenten. Door eerst scherp te definiëren welke doelgroepen gemeenten met het onderzoek willen bereiken en vervolgens daar de best passende instrumenten bij te kiezen, krijgt cliëntervaringsonderzoek meer gewicht en inhoud. Het vergelijken van de cliëntervaring in het sociaal domein tussen gemeenten behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie? Neem contact op met Katrien de Vaan of Hanna Vonk.

sociaal domein_klein