NIEUWS

Internationaal onderwijs in Nederland

mrt '17
In 2016 onderzocht Regioplan in opdracht van de ministeries van OCW en EZ de stand van het internationaal onderwijs in Nederland. De aanwezigheid van goed internationaal onderwijs is belangrijk voor de concurrentiepositie van ons land.

In Nederland zijn 36 internationale scholen, waarvan de meeste zich in het westen van ons land bevinden (klik hier voor een overzicht). Het merendeel van de internationale scholen in Nederland wordt (deels) bekostigd door het ministerie van OCW. Daarnaast zijn er private en buitenlandse internationale scholen.

Medio 2016 gingen er in Nederland bijna 19.000 leerlingen naar een internationale school. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat onderwijs volgt aan een internationale school in Nederland sterk gegroeid. De internationale scholen kunnen de toegenomen vraag nauwelijks aan: de helft van de 36 scholen kent een wachtlijst. Met name in de randstad (met uitzondering van de regio Rotterdam) en in Brabant en Limburg hanteren relatief veel internationale scholen een wachtlijst.

Onderstaand kaartje laat zien hoeveel internationale scholen er per provincie zijn, hoeveel leerlingen deze scholen gezamenlijk trekken en hoeveel kinderen op de wachtlijst staan (cijfers medio 2016).

Ouders van leerlingen op een internationale school zijn doorgaans te spreken over de school van hun kind: de school voldoet aan hun verwachtingen en de afstand en de reistijd naar de school vallen volgens de meeste de ouders mee. Wel hebben verschillende ouders aan den lijve ondervonden dat er wachtlijsten zijn.
Werkgevers wegen de aanwezigheid van internationaal onderwijs mee in de keuze voor vestiging in ons land. Bij de werving van personeel speelt de beschikbaarheid van internationaal onderwijs nog een sterkere rol.

Hoewel het internationaal onderwijs in Nederland er - zeker ook in vergelijking met de ons omringende landen - behoorlijk goed voorstaat, zijn er enkele knelpunten die moeten worden opgelost. Het kabinet en de regio’s Amsterdam en Den Haag kondigden daarom in maart 2017 aan om samen eenmalig 10,7 miljoen euro te investeren om de wachtlijsten bij internationale scholen weg te werken. In september 2016 meldde het kabinet al een oplossing te bieden voor de internationale school in de regio Eindhoven. Daarnaast hebben EZ en OCW een Taskforce Internationaal onderwijs in het leven geroepen, met als taak de door Regioplan genoemde knelpunten weg te nemen.

Meer informatie
Klik hier voor het gehele onderzoeksrapport.
Klik hier voor de brief van staatsecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

kennisgebied_onderwijs