NIEUWS

Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

apr '18
Regioplan heeft samen met Hiemstra & De Vries een onderzoek uitgevoerd naar de processen en factoren die bijdragen aan de duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. UWV heeft het onderzoek gesubsidieerd. Een belangrijke conclusie is dat de duurzaamheid van het werk van jonggehandicapten vergroot kan worden door meer aandacht te besteden aan de overstap van werk naar werk.

In het onderzoek stonden drie transities centraal:
1. werkbehoud in de tijdelijke contracten;
2. de overgang van een tijdelijk dienstverband naar een vast dienstverband;
3. werkhervatting nadat een eerdere baan is afgelopen.

Handelingsperspectieven
In het onderzoeksrapport worden de handelingsperspectieven beschreven van de vier hoofdrolspelers: de jonggehandicapten, de leidinggevenden, de werkbegeleiders en de toeleiders. Wat kunnen zij zelf doen om de duurzaamheid van het werk te bevorderen?

De kern van het rapport is een beschrijving van de factoren en processen die bijdragen aan een duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Daarbij wordt er een relatie gelegd tussen de rol die begeleiders kunnen vervullen en de factoren bij jonggehandicapten en werkgevers die bijdragen aan werkbehoud.

Complex
Uit het onderzoek blijkt dat de thematiek zeer complex is; daarmee wordt ook duidelijk dat vervolgonderzoek vooral de diepte in moet gaan en minder in de breedte, en zich vooral zal moeten richten op (deel)processen en de werking van afzonderlijke factoren:

Meer aandacht voor van-werk-naar-werk-transitie
Momenteel komen jonggehandicapten wiens dienstverband is beëindigd vaak pas in beeld van toeleiders wanneer de jongere werkloos is. Toeleiding en werkbegeleiding zijn daarbij vaak in handen van verschillende begeleiders, terwijl het voor jonggehandicapten om een doorlopend proces gaat. Bekeken vanuit dit perspectief is het beter om werkbegeleiding en toeleiding in handen van één begeleider te leggen. Hiermee worden overdrachten tussen begeleiders voorkomen en kan er sneller met werkhervatting worden begonnen, en kunnen periodes van werkloosheid worden voorkomen (van werk-naar-werk).

De hele rapportage vindt u hier.