NIEUWS

Nieuwe monitor onderwijshuisvesting staat als een huis

dec '17
Regioplan en Inspectrum hebben samen een nieuwe monitor ontwikkeld die de staat van de onderwijshuisvesting in Nederland in beeld brengt. De monitor heeft betrekking op het primair en het voortgezet onderwijs. In deze eerste meting is zowel gekeken naar de ervaringen van de gebruikers als de technische staat van de gebouwen en dat levert nieuwe inzichten op.

Minister Slob heeft half december het rapport Monitor onderwijshuisvesting po-vo aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport worden de bevindingen uit de nieuw opgezette monitor gepresenteerd. Voor de monitor is gewerkt met een ontwikkelaanpak en zijn bestandsanalyses, enquêtes en inspecties gecombineerd. Veel aspecten van de huisvesting komen in de monitor aan de orde waaronder buitenruimte, onderhoud, veiligheid, binnenklimaat en duurzaamheid.

Ruim 2400 schoolleiders en 136 bestuursvertegenwoordigers hebben relevante vragen over de huisvesting beantwoord. Daarnaast is bij een groep van 140 scholen een inspectie op locatie uitgevoerd door onafhankelijk experts van Inspectrum. Op basis van de gecombineerde gegevens ontstaat een duidelijk beeld van de (ervaren) kwaliteit. Op de meeste aspecten komen de uitkomsten van de gebruikers en de experts overeen. Maar er zijn ook aspecten, zoals onderhoud en veiligheid, waar dat niet het geval is.

Benieuwd naar de uitkomsten? Bekijk hier het rapport. De bevindingen vormen een rijke bron van informatie en bieden voldoende aanknopingspunten voor verdere beleidsvorming- en uitvoering op het gebied van de onderwijshuisvesting in po en vo. Lees bijvoorbeeld ook de begeleidende kamerbrief van de Minister en de reacties van PO-Raad, VO-raad en Ruimte OK.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Kees van Bergen of met Bjørn Dekker.

Gebouwen