NIEUWS

Onderzoek naar het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

sep '17
Per januari 2012 is het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen verplaatst van de gemeente naar de Inspectie van het Onderwijs. Onder deze naleving wordt verstaan dat schoolleiders jongeren die in vier weken tijd 16 uur of meer ongeoorloofd verzuimen, melden bij de overheid. Daarvoor is een verzuimregister ingericht bij DUO. Om dit te kunnen doen, houdt de onderwijsinstelling een sluitende aanwezigheidsregistratie bij. Eind 2014 is deze wetswijziging geƫvalueerd en is een aantal versterkingsacties ondernomen.

Het ministerie van OCW heeft ons gevraagd te onderzoeken hoe het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen anno 2017 door de Inspectie is ingericht en wordt ervaren door de betrokken partijen. Het onderzoek staat onder begeleiding van vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en Ingrado en gaat in op de sectoren primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Onlangs heeft een steekproef van onderwijsinstellingen en leerplichtorganisaties een uitnodiging voor de online enquête over dit onderwerp ontvangen. Meer informatie is hier te vinden. 

schoolbankjes