NIEUWS

Regioplan voert evaluatieonderzoek uit voor de pilot Recht op Maatwerk

apr '17
De VO-raad, OCW en het LAKS hebben het initiatief genomen tot de pilot Recht op Maatwerk. Er nemen 30 scholen deel aan de pilot die op 6 april 2017 is opgestart en die twee jaar duurt.

De pilot past binnen een programma waarin in het vo wordt gewerkt aan maatwerk dat recht doet aan verschillen en waarin leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd en zo goed mogelijke leerresultaten bereiken. Zij krijgen kansen voor vakken op een hoger niveau, extra vakken  en extra verdieping.

In de pilot moet praktijkkennis worden opgedaan die bruikbaar is voor de brede ontwikkeling van het recht op maatwerk. Bovendien moet de pilot inzicht geven in de mogelijkheden tot juridische borging van het recht op maatwerk.

Regioplan begeleidt de pilotperiode met een evaluatieonderzoek. Daarin worden de voorbereiding, de uitvoering en de opbrengsten van de pilot langs verschillende wegen in beeld gebracht. Voor meer informatie, klik hier.

 

Recht op maatwerk