NIEUWS

Regioplan werkt mee aan aanpak ouderenmishandeling

feb '17
Op 14 februari vond de landelijke kick-off van de pilots ontspoorde mantelzorg plaats.

Deze pilots zijn onderdeel van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen van het ministerie van VWS, dat Regioplan samen met de Hogeschool van Amsterdam en trainingsbureau Moetd ondersteunt. In tien regionale pilots werken partijen uit de uitvoering en gemeenten samen aan de aanpak van ontspoorde mantelzorg. In deze aanpak moeten verschillende ketens samenkomen: mantelzorgondersteuning, zorg en veiligheid. De tien pilotregio’s leggen daarin verschillende accenten. Voorbeelden daarvan zijn een nadruk op preventie, een spilfunctie voor wijkteams, de keuze voor specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers) en instrumentontwikkeling. Eind 2017 worden de eerste resultaten verwacht.

Samen met Saskia J. Stuiveling werkt Regioplan in de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' aan een aanpak die tot doel heeft om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. In nauwe samenwerking met onder andere banken, notarissen, bewindvoerders, mentoren, ouderenbonden en Veilig Thuis worden acties en maatregelen ontwikkeld en uitgezet bij de alliantiepartners.

Regioplan gaat ook op een ander vlak aan de slag met het thema ouderenmishandeling: in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van V&J voeren we het komende jaar een prevalentieonderzoek naar ouderenmishandeling uit. In drie gemeenten gaan we daarvoor interviews met ouderen houden en via informanten signalen verzamelen. We doen dat samen met Leyden Academy on Vitality and Ageing en Avans Hogeschool (lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties). Dit onderzoek brengt de problematiek in al zijn facetten in kaart, iets waar grote behoefte aan is bij zowel beleidsmakers als uitvoerders aangezien het laatste onderzoek alweer zo’n twintig jaar oud is.

ouderen