NIEUWS

Video: Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

sep '18
Na de financiële crisis zijn een aantal maatregelen getroffen om het bestuur van de pensioenfondsen te versterken. Een deel van die maatregelen is vastgelegd in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp).

Hoe pakt de Wvbp in de praktijk uit? We evalueerden deze wet samen met de pensioendeskundigen van Swalef Pensioenjuristen Academie, in opdracht van het ministerie van SZW.

De belangrijkste bevindingen presenteren we in deze video.

De overwegingen van pensioenfondsen bij de keuze voor een bestuursmodel bespreken we in deze video.

Meer over de rol van het verantwoordingorgaan en het intern toezicht vind je hier.  

In de vierde video hoor je meer over de invulling van het intern toezicht. 

Wil je meer weten? Lees dan dit artikel of in het volledige onderzoeksrapport.