NIEUWS

Webenquête: Landelijk aanbod ‘ondersteuning uitstappen prostitutie’

aug '18
Bent u betrokken bij beleid over of uitvoering van ondersteuningsprogramma’s voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen? Dan vragen wij uw medewerking aan de landelijke evaluatie van uitstapprogramma’s voor prostituees. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een online vragenlijst onder gemeentelijke ambtenaren en andere betrokken professionals, waaronder medewerkers van GGD’en. Graag nodigen we u uit de vragenlijst in te vullen.

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan

De overheid beoogt een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te bieden, waar sekswerkers uit heel Nederland terechtkunnen. Met dit onderzoek gaan we na of dit bereikt is. Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen op welke wijze de aangekondigde structurele gelden voor uitstapaanbod verdeeld en beheerd kunnen worden. Uw antwoorden zijn van groot belang om informatie te verzamelen over deze twee onderwerpen.

Alle antwoorden worden anoniem verwerkt in de rapportage ten behoeve van het onderzoek en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. De online vragenlijst staat open tot en met 30 september.

Het onderzoek wordt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door Regioplan en Cebeon. Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via uitstapprogrammas@regioplan.nl.


vraagteken