NIEUWS

Workinglife & Regioplan: strategische partners

mrt '17
Workinglife en Regioplan zijn een strategische samenwerking aangegaan om regionale, sectorale of intersectorale partijen verdiepend inzicht te geven in hun arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt in beweging
De arbeidsmarkt in Nederland is continu aan veranderingen onderhevig. Onder invloed van de conjunctuur, demografische en technologische ontwikkelingen verandert de personele behoefte met regelmaat. Met behulp van beleid moet worden gezorgd voor voldoende gekwalificeerd personeel. Hoe eerder en preciezer de daarvoor noodzakelijke informatie beschikbaar is, hoe sneller en effectiever dat beleid kan worden ingezet.

Van kwantiteit naar kwaliteit
Arbeidsmarktinformatie is alom beschikbaar. Veelal geeft dit een beeld van het aantal benodigde personen. Onze samenwerking maakt het mogelijk juist naar de kwalitatieve kant te kijken. Door in te zoomen op gestelde eisen aan personeel zijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld circulaire carrières in de techniek, samengestelde functies in het onderwijs en alternatieve wervingskanalen voor zorgpersoneel inzichtelijk te maken.

Omvangrijke historische én actuele database
Via Workinglife hebben we toegang tot een omvangrijke historische en dagelijks geactualiseerde vacaturedatabase. Wekelijks worden duizenden nieuwe vacatures toegevoegd. Deze vacatures worden bewerkt, geanalyseerd en verrijkt met informatie over bijvoorbeeld sectorale ontwikkelingen en competenties van afgestudeerden. Op basis van deze verrijkte informatie zijn vragen te beantwoorden als:

  • hoe ontwikkelt het vacatureaanbod zich in onze sector (hier vindt u een voorbeeld voor het vierde kwartaal 2016 van het voortgezet onderwijs)?
  • welke nieuwe functies zijn in opkomst?
  • hoe verhoudt het gezochte personeel in onze regio zich tot het aanbod?
  • wat zijn concurrerende sectoren/beroepen als het gaat om benodigde competenties?

Van inzicht naar beleid
Met de uitkomsten kan beleid worden geïnitieerd om fricties te verminderen en/of te voorkomen. De inzichten uit onze samenwerking helpen u om tot gericht regionaal of sectoraal beleid te komen.

Wilt u weten wat Workinglife en Regioplan voor uw arbeidsmarktbeleid kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jos Lubberman.

Vacatures