ADVIES

Soms is uitgebreid onderzoek niet nodig of zelfs onwenselijk. Maar u heeft wel behoefte aan een deskundig en goed onderbouwd verhaal om uw beleid vast te stellen, bij te sturen of een nieuwe impuls te geven. Of u wilt daadwerkelijke hulp bij het implementeren van uw beleid. Dat is het moment om een beleidsadviseur van Regioplan in te schakelen.

De beleidsadviezen van Regioplan kenmerken zich door hun stevige fundering in kennis van en ervaring met verschillende beleidsvelden.

Onze adviseurs kunnen in alle fasen van het beleidsproces worden ingeschakeld. Hun ondersteuning kan uiteenlopen van het vertalen van uw beleidswensen naar een nota met concrete, toetsbare doelstellingen, tot en met de inrichting of bijsturing van uw organisatie.

De adviseurs van Regioplan zijn actief op vrijwel alle kennisgebieden. Onder deze link treft u een overzicht aan van adviestrajecten die Regioplan de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Hieronder vind u een aantal voorbeelden van onze adviesproducten en de adviseurs die u daarbij van dienst kunnen zijn: 

Advies