BEDRIJFSLEVEN

Regioplan’s opdrachtgevers zijn niet uitsluitend afkomstig uit overheidskringen. Ook marktpartijen hebben behoefte aan goede ondersteuning bij beleidsvraagstukken.

Regioplan ondersteunt daarom veelvuldig het georganiseerd bedrijfsleven in de vorm van brancheorganisaties zoals die van de schoonmakers of de brouwers, hoofdbedrijfsschappen zoals die van de detailhandel (HBD) en ambachten (HBA), diverse Kamers van Koophandel, The Brewers of Europe en The European Spirits Organisation (CEPS).
Ook individuele bedrijven nemen diensten af van Regioplan. De Luchthaven Schiphol is één van onze oudste en trouwste klanten. Heineken, SABMiller en Albert Heijn zijn andere voorbeelden van individuele bedrijven die bij ons aankloppen voor onderzoek of advies. Recent zijn veel partijen in de zorgsector opdrachtgever geworden.
Voor de sociale partners in het bedrijfsleven evalueren we veel cao-akkoorden. Onze expertise op het terrein van arbeidsvraagstukken zetten we ook vaak in ten behoeve van werknemersorganisaties, met name FNV.

Bedrijven