ONDERZOEK ONDER SLACHTOFFERS VAN (ONLINE) SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG OF SEKSUEEL GEWELD

Niet alle slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag doen aangifte. Ook is er niet altijd contact met hulpinstanties. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Met ons onderzoek willen we erachter komen wat de motieven van slachtoffers zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt deze informatie om eventuele drempels om aangifte te doen of hulpverlening te zoeken weg te nemen.

Bedankt voor je interesse in het onderzoek. Het onderzoek wordt momenteel afgerond, er worden geen nieuwe interviews meer afgenomen.