KWALITEITSBELEID

Voor elk onderzoek is het van belang dat het wordt bewaakt en dat er garanties zijn voor de continuïteit van het onderzoek. Regioplan heeft kwaliteitsbeleid hoog in het vaandel en was in 1995 het eerste bureau voor beleidsonderzoek met een gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement in Nederland. In ons kwaliteitssysteem staan klantgerichtheid, het leren van ervaringen en de voortdurende verbetering van de werkprocessen centraal. Regelmatig wordt door interne en externe audits nagegaan hoe het systeem functioneert en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Bij de externe audits zijn de auditoren telkens zeer lovend over de effectiviteit van, en het brede draagvlak voor, het kwaliteitsbeleid.

Gedragscode, branchevereniging
Regioplan is vanaf het eerste uur lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. We zijn daardoor gebonden aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek van MOA, VBO en VSO, die in maart 2004 door het College Bescherming Persoonsgegevens is geaccordeerd. Hierdoor wordt de bescherming van persoonsgegevens en privacy van respondenten conform de huidige wet- en regelgeving gegarandeerd. De volledige tekst van de gedragscode vindt u op www.beleidsonderzoek.nl.

Milieubeleid
Regioplan voert al jaren een milieubewust beleid. Wij hebben geen bedrijfs­wagens, maar maken vooral gebruik van het openbaar vervoer (trein, NS OV-fiets en waar nodig Greenwheels). De locatie van ons kantoor is erop uitgekozen dat het per trein optimaal bereikbaar is. We scheiden ons afval en zorgen voor een verantwoorde afvoer. Onze website is ondergebracht in een datacenter waar gewerkt wordt met energiezuinige apparatuur en groene stroom. We gebruiken FSC-papier en proberen overbodig printen zo veel mogelijk tegen te gaan. Regioplan is partner van Klimaatneutraal. Via hen participeren wij in de aanplant van bossen en de ontwikkeling van duurzame technologie. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn wij het eerste Nederlandse beleidsonder­zoeksbureau waarvan de bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal is.

kennisgebied arbeid 3