KWALITEITSBELEID EN PRIVACY

Voor elk onderzoek is het van belang dat het wordt bewaakt en dat er garanties zijn voor de continuïteit van het onderzoek. Regioplan heeft kwaliteitsbeleid hoog in het vaandel en was in 1995 het eerste bureau voor beleidsonderzoek met een gecertificeerd systeem voor kwaliteitsmanagement in Nederland. In ons kwaliteitssysteem staan klantgerichtheid, het leren van ervaringen en de voortdurende verbetering van de werkprocessen centraal. Regelmatig wordt door interne en externe audits nagegaan hoe het systeem functioneert en welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. We zijn momenteel gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm.

Branchevereniging en integriteitscode 
Regioplan is medeoprichter en lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek.  We hebben ons daarmee verbonden aan de Integriteitscode voor statistisch en data-analytics onderzoek, die ter accordering is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de integriteitscode kan, na de accordering, de bescherming van persoonsgegevens en privacy van respondenten conform de huidige wet- en regelgeving worden gegarandeerd. 

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
De uitgangspunten bij onze omgang met persoonsgegevens zijn dat er regels van zorgvuldigheid en proportionaliteit in acht worden genomen bij de verkrijging van gegevens. We vragen geen identificerende gegeven op die niet absoluut noodzakelijk zijn voor ons onderzoek of voor onze dienstverlening. Als we identificerende gegevens vragen, worden die alleen gebruikt voor de doeleinden van het specifieke onderzoek of de specifieke dienstverlening. We informeren de betrokkenen daar altijd over. De toegang tot de identificerende gegevens wordt beperkt tot personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en ze worden zo snel als mogelijk is uit de databestanden verwijderd. We vragen altijd toestemming als er reden is om gegevens langer te bewaren. Als dat het geval is wordt een reglement opgesteld voor het beheer van bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Het reglement vermeldt tenminste het doel van het gebruik van de gegevens, de bewaartermijn en de personen die toegang tot de gegevens hebben.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Regioplan gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Regioplan zullen optreden. Daarbuiten verstrekken we zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Regioplan draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. U kunt uw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor en voor andere vragen over ons privacy-beleid gerust contact met ons op.

Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies zijn zo ingesteld dat ze alleen dienen om de site goed te laten functioneren en voor (algemene en niet identificeerbare) website-analyse. We plaatsen geen advertentiecookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.
Onze website bevat soms hyperlinks naar websites van derden. Regioplan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Milieubeleid
Regioplan voert al jaren een milieubewust beleid. Wij hebben geen bedrijfs­wagens, maar maken vooral gebruik van het openbaar vervoer (trein, NS OV-fiets en waar nodig Greenwheels). De locatie van ons kantoor is erop uitgekozen dat het per trein optimaal bereikbaar is. We scheiden ons afval en zorgen voor een verantwoorde afvoer. Onze website is ondergebracht in een datacenter waar gewerkt wordt met energiezuinige apparatuur en groene stroom. We gebruiken FSC-papier en proberen overbodig printen zo veel mogelijk tegen te gaan. Regioplan is partner van Klimaatneutraal. Via hen participeren wij in de aanplant van bossen en de ontwikkeling van duurzame technologie. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn wij het eerste Nederlandse beleidsonder­zoeksbureau waarvan de bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal is.

kennisgebied arbeid 3