MISSIE

Regioplan heeft zich tot doel gesteld een onafhankelijke, betrouwbare en effectieve partner te zijn in het oplossen van beleidsvraagstukken van overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Wij vervullen deze rol door het leveren van beleidsonderzoek, beleidsadvies en (personele) ondersteuning bij de implementatie van beleid.

We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid en doen dit al sinds 1984. Hiermee zijn we een van de langst bestaande commerciële bureaus in Nederland die volledig gespecialiseerd is in het leveren van onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig beleidsonderzoek en -advies. Bij ons werk laten we ons leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Regioplan levert goed en wetenschappelijk verantwoord onderzoek en daarvan afgeleide adviezen voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.
  • Regioplan onderzoekt, ondersteunt en adviseert op basis van gerichte vragen en specifieke wensen van opdrachtgevers.
  • Regioplan kiest nadrukkelijk voor een onafhankelijk positie, maar heeft een goed gevoel voor de belangen van de opdrachtgever en zijn omgeving.
  • Bij advisering en andere ondersteunende diensten treedt Regioplan op als inhoudelijk deskundige en partner.
  • Onze expertise zetten we ten volle in voor het bereiken van de doelen die de opdrachtgever zich heeft gesteld. Bij de uitvoering van projecten streeft Regioplan naar tevredenheid bij haar klanten en onder haar medewerkers.
Missie