ONDERZOEK

De onderzoekers van Regioplan zijn methodisch breed georiënteerd. Wij voeren zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken uit, waarbij wij ons bedienen van ‘state-of-the-artmethodieken’, zoals enquêtes via het web, focusgroepen, workshops, audits, participatie en observatie. We hebben verder veel ervaring met het bewerken en analyseren van omvangrijke bestanden. Kenmerkend voor ons onderzoek is dat we maatwerk leveren en ook oplossingen zoeken voor vraagstukken die moeilijk onderzoekbaar lijken. Zo verrichtten we onderzoek naar en onder fietsendieven, illegale gokspelen, prostituees, tbs’ers, zwartwerkers en jeugdbendes.

Wij leveren onderzoek dat is toegesneden op elke fase van de beleidscyclus. In de voorbereidings- of ontwikkelingsfase van beleid leveren we bijvoorbeeld:

 • verkennende studies;
 • ex-ante-evaluaties; 
 • kosten-batenanalyses; 
 • scenariostudies; 
 • behoeftepeilingen; 
 • evaluatiekaders.

Gedurende de uitvoering van beleid bieden we ondersteuning met onder meer:

 • monitoring;
 • procesevaluatie;
 • methodiekbeschrijving;
 • adviezen;
 • implementatieondersteuning;
 • detachering.

In de fase van evaluatie en terugkoppeling zijn wij u van dienst met bijvoorbeeld:

 • ex-postevaluaties naar effect en efficiency;
 • tevredenheidsonderzoek;
 • beschrijving van good practices.
Onderzoek