ONZE DIENSTEN

Wij analyseren het verleden, zoeken oplossingen voor de toekomst en nemen u vandaag werk uit handen door ter plekke ondersteuning bij het beleidsproces te bieden.

ONDERZOEK

De onderzoekers van Regioplan zijn methodisch breed georiënteerd. Wij voeren zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken uit, waarbij wij ons bedienen van ‘state-of-the-artmethodieken’, zoals enquêtes via het web, focusgroepen, workshops, audits, participatie en observatie. We hebben verder veel ervaring met het bewerken en analyseren van omvangrijke bestanden. Kenmerkend voor ons onderzoek...
meer...

ADVIES
Soms is uitgebreid onderzoek niet nodig of zelfs onwenselijk. Maar u heeft wel behoefte aan een deskundig en goed onderbouwd verhaal om uw beleid vast te stellen, bij te sturen of een nieuwe impuls te geven. Of u wilt daadwerkelijke hulp bij het implementeren van uw beleid. Dat is het...
meer...
DETACHERING
Regioplan kan competente en doortastende medewerkers naar uw organisatie detacheren om u te ondersteunen bij onderzoek en beleid. Zij beschikken over een gedegen kennis van uw beleidsterrein en zijn gewend om zich snel in te werken. Daardoor leveren ze direct een meerwaarde binnen uw project. De gedetacheerde is bovendien een...
meer...
Onze diensten