OVERHEDEN

Omdat Regioplan over expertise op diverse beleidsterreinen beschikt doen wij veel onderzoek voor diverse geledingen van de overheid.

Er is geen departement bij de rijksoverheid dat nog nooit een opdracht aan Regioplan heeft gegund. Sommige bedienen wij vaker met onze dienstverlening, zoals de ministeries van OCW, VWS, SZW, IenM, Veiligheid en Justitie, EL&I en BZK.

Ook lagere overheden vinden hun weg naar Regioplan. Provincies zoals onder meer Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant waren reeds opdrachtgever. Een aparte categorie binnen de lagere overheden vormen de rekenkamers. We verrichten veel werk voor zowel provinciale als gemeentelijke rekenkamers.

Tot slot behoort ook de Europese overheid, in het bijzonder de Europese Commissie tot de regelmatig terugkerende opdrachtgevers. Ook daar weer betreft het diverse departementen (DG’s).

Overheden