OVERIGE OPDRACHTGEVERS

Nederland kent behalve markt en overheid een veelheid van organisaties die zich in een tussengebied bevinden, soms aangeduid als maatschappelijk middenveld. Ook onder deze categorie kennen wij veel opdrachtgevers. Zonder uitputtende te zijn noemen we een aantal groepen.
  • Adviesorganen- en raden: tot onze opdrachtgevers rekenen we de NMA, de NZa, de RWI, de SER, Actal, het CAOP, de Consumentenauthoriteit en het RIVM.
  • Uitvoeringsorganisaties: UWV, DUO, de inspecties voor het onderwijs en de gezondheidszorg, Stimulansz: het zijn voorbeelden van deze categorie die bij ons diensten afnemen. Ook de politie kunnen we in dit kader noemen.
  • Onderwijsinstellingen en -organsiaties: onder meer de HBO-raad, de BVE raad, de Stichting Vervangingfonds, het Platform Bèta Techniek en de SBO.
  • Maatschappelijke ondernemingen: met name woningbouwcorporaties, maar ook ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
kennisgebied arbeid 2