ONZE VISIE

Het sociaal domein: dat zijn mensen. Mensen die naar school gaan, werken, kinderen krijgen, lid zijn van een vereniging, voor elkaar zorgen; maar ook mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen, een veilige plek zoeken, niet naar school kunnen, zorg nodig hebben, weinig mobiel zijn, psychische problemen hebben en worstelen met het ouderschap. Bij alles wat Regioplan doet in het sociaal domein stellen wij het perspectief van burgers in al hun verschillende rollen centraal: hun mogelijkheden, hun behoeften en hun ervaringen. Onze kracht? Een integrale benadering die praktijk en beleid verbindt en relaties legt tussen de verschillende beleidsterreinen.

Onze Diensten   Onze Dossiers   Onze Mensen