ONZE DIENSTEN

Regioplan als kennismakelaar

Bij al onze activiteiten in het sociaal domein genereren wij kennis. Kennis over wet- en regelgeving; over de beleidspraktijk in gemeenten; over de effectiviteit van beleidsmaatregelen en interventies; en over de praktijk van organisatie, samenwerking en uitvoering. Kennis die zowel praktisch als beleidsmatig van aard is. Die combinatie van kennis gebruiken gemeenten en regio’s om hun beleid zo actueel en effectief te houden. Daarbij hechten we veel belang aan het continu verbinden van het beleid aan kennis over de uitvoeringspraktijk (wat werkt?) en over andere gemeenten/regio’s (good practices). 

Contactpersoon: Katrien de Vaan

 

Regioplan als beleidsmaker

De experts van Regioplan zijn goed op de hoogte van de eisen die de nieuwe wet- en regelgeving aan gemeentelijk beleid stelt. Ook komen zij bij veel gemeenten over de vloer waardoor zij weten hoe gemeenten hun beleid en uitvoering op verschillende manieren invullen.

Wij helpen gemeenten bij het schrijven van kadernota’s, beleidsplannen, verordeningen en het omzetten van beleidsplannen in uitvoeringsplannen. Ook toetsen wij beleidsplannen: voldoet het beleid nog aan de nieuwste regelgeving? Of helpen we, als objectieve buitenstaander, met de totstandkoming van regionaal beleid. Omdat wij op alle terreinen binnen het sociaal domein actief zijn, kunnen we gemeenten ook ondersteunen bij het integraler maken van het sociale beleid.

Contactpersoon: Frank Kriek

 

Evaluatie & monitoring

Om te kunnen sturen en de juiste focus te krijgen in het beleid op het gebied van het sociaal domein, is kennis nodig over wat goed gaat en beter kan. Het evalueren van proces en effect is een kernexpertise van Regioplan. Via monitoring brengen wij de ontwikkeling van bereik en resultaten van het beleid in het sociaal domein in kaart. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij niet alleen de stand van zaken weergeven, maar met u meedenken over wat u nodig heeft om het beleid effectief en efficiënt in te kunnen zetten. Wij hebben voor tal van opdrachtgevers evaluaties en monitors uitgevoerd die inzicht geven in het functioneren van beleid en uitvoering in het sociaal domein.

Contactpersoon: Miranda Witvliet

 

Instrumentontwikkeling & Implementatie

Regioplan ontwikkelt instrumenten voor beleidsmakers en uitvoerders die hun werk vergemakkelijken en verder professionaliseren. Voor beleidsmakers ontwikkelen we sturingsinstrumenten waarmee bijvoorbeeld kan worden vastgesteld in hoeverre de beleidsdoelen worden gerealiseerd en beleid kan worden bijgestuurd. Voor uitvoerders ontwikkelen we instrumenten waarmee bijvoorbeeld doelgroepen kunnen worden gescreend of regie-instrumenten waarmee burgers actief kunnen sturen op de hulpverlening. Al onze instrumenten zijn maatwerk en worden in nauw overleg met onze opdrachtgevers ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Contactpersoon: Frank Kriek

 

Projectleiding

Onze experts zijn ervaren in projectleiding en procesbegeleiding. Zij hebben de competenties om procesmatig te sturen op projectuitvoering en verandertrajecten; zij kunnen partijen bij elkaar brengen, zijn een objectieve buitenstaander en hebben de kennis om ook inhoudelijk te sturen op resultaten en effecten en good practices uit andere gemeenten in te brengen.  

Contactpersoon: Frank Kriek