ONZE MENSEN

Katrien de Vaan

Katrien de Vaan is expert op het gebied van zorg en de aanpak van huiselijk geweld. In opdracht van ministeries, gemeenten, lokale rekenkamers en andere partijen werkt ze aan een effectieve, integrale aanpak in het sociaal domein. Ze combineert daarbij methoden uit onderzoek en transitiemanagement. Haar aanpak kenmerkt zich door het betrekken van doelgroepen en uitvoerders bij de dataverzameling en beleidsontwikkeling: beter dan ieder ander kunnen zij immers invulling geven aan begrippen als kwaliteit en effectiviteit.

Expertise

 • Ondersteuning bij de inrichting in het sociaal domein, waaronder van sociale wijkteams.
 • Systematisch in kaart brengen van ervaringen van inwoners met de dienstverlening in het sociaal domein.
 • Projectleiding, evaluatie en advisering met betrekking tot de inrichting en uitvoering van de aanpak van huiselijk geweld.
 • Evaluatie en instrumentontwikkeling op het gebied van de Wet tijdelijk huisverbod.
 • Inbrengen van expertise op het vlak van gender en cultuur in de aanpak van huiselijk geweld.

 

Miranda Witvliet

Miranda Witvliet houdt zich vanuit verschillende invalshoeken bezig met de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. Jeugdzorg, passend onderwijs, arbeidstoeleiding en de samenwerking rond kwetsbare jongeren behoren tot haar expertisegebieden. In haar projecten wordt veelal de doelgroep zelf als uitgangspunt genomen, om vanuit dit perspectief in kaart te brengen wat goed gaat en beter kan in de zorg en ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie. Zij voert projecten uit voor zowel landelijke als lokale opdrachtgevers.

Expertise:

 • Kennisoverdracht over de samenwerking rond kwetsbare jongeren
 • Ondersteuning bij de doorontwikkeling van effectieve begeleiding van LVB-jongeren
 • In kaart brengen van de zorgstructuur rondom leerlingen
 • Evalueren van de effectiviteit van (gedrags-)interventies
 • Ontwikkeling en validatie van screeningsinstrumenten

 

Frank Kriek

Frank Kriek is een ervaren en gedreven expert die in het lokale sociale domein zowel gemeenten als uitvoerders ondersteunt met onderzoek- en advies. Frank is als geen ander in staat beleid- en uitvoeringspraktijk met elkaar te verbinden. Met zijn ‘hands-on’ aanpak weet hij bestuurders, ambtenaren, uitvoerders én burgers te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.

Expertise

 • ondersteuning bij de doorontwikkeling van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (ex-ante evaluatie Veilig Thuis)
 • monitoren van klantervaringen (ontwikkelen en uitvoeren digitale monitor)
 • instrumentontwikkeling zelfregie burgers (ontwikkelen, testen en implementeren)
 • opzetten van beleidsmonitoren (operationaliseren van beleid en vertalen naar meetbare concepten)
 • opstellen van handreikingen voor gemeenteraden (sturen in het sociaal domein)