Terug

Huiselijk geweld ten tijde van corona

Lopend project

Publicatienummer: 20139
Publicatiedatum: november 2020

De gemeente Arnhem heeft ons gevraagd de prevalentie van HGKM ten tijde van corona in de gemeente in kaart te brengen en na te gaan of de aanpak van HGKM bijsturing behoeft. Hiervoor voeren we analyses uit op de Veilig Thuis-meldingen en maken we een risicoanalyse op basis van data van risicofactoren. Ook gaan we in gesprek met lokale professionals over de manier waarop de HGKM-aanpak vormgegeven is en met landelijke experts over landelijke inzichten en best practices voor het coronaproof vormgeven van de aanpak. Het onderzoek moet leiden tot een beknopt advies met aanknopingspunten voor het meer coronaproof vormgeven van de HGKM-aanpak in de gemeente Arnhem.

Meer weten? Neem contact op met Hanna.