Terug

Naar een effectieve, lokale aanpak van huiselijk geweld: kwaliteitskader Werken aan Veiligheid

Lopend project

Publicatienummer: 20138
Publicatiedatum: april 2021

Eind 2019 stelde de VNG het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vast. Het kwaliteitskader maakt duidelijk aan welke kwaliteitseisen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in lokale (wijk)teams moet voldoen en helpt gemeenten om daar grip op te krijgen. Katrien de Vaan is lid van het expertteam dat gemeenten helpt bij de implementatie van het kwaliteitskader. Zij doet dit in opdracht van het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis