Terug

Pilot Samenwerking eerste en tweedelijns rechtsbijstandsverlening

Lopend project

Publicatienummer: 19212
Publicatiedatum: mei 2020

Medewerkers van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden verlenen laagdrempelige juridische bijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen (eerstelijns rechtsbijstand). Intensievere juridische bijstand aan deze doelgroep wordt verleend door advocaten, die daarvoor een subsidie (toevoeging) kunnen krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand (tweedelijns rechtsbijstand). Deze drie type hulpverleners, die zich van elkaar onderscheiden door hun focus, kennis en vaardigheden, weten elkaar niet altijd goed te vinden en/of effectief samen te werken. Dit kan zich uiten in onjuiste diagnoses en doorverwijzingen en het onvoldoende gebruikmaken van elkaars expertise.

Om het functioneren van de rechtsbijstandsverlening te verbeteren is een gezamenlijk project opgezet door de Nederlandse orde van advocaten, Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand. In pilotverband worden nieuwe vormen van samenwerking beproefd tussen eerste de tweede lijn, die ertoe moeten leiden dat rechtzoekenden sneller worden geholpen een passende oplossing te vinden. Hiervoor wordt in vijf steden in Nederland ge√ęxperimenteerd met piketdiensten, signaleringsoverleggen en het ontwikkelen van best practices. Met respect voor de lokale verschillen, bijvoorbeeld in de sociale kaart, wordt beoogd lessen te trekken die breder toepasbaar zijn in Nederland.

Aan ons is de opdracht verleend om de hiervoor benodigde bouwstenen aan te leveren. Daarvoor monitoren we het proces en brengen de resultaten in beeld.

Meer informatie?
Neem contact op met Bob.