PUBLICATIES

Kies een type publicatie voor een duidelijker overzicht.
RAPPORTEN
Regioplan Beleidsonderzoek brengt per jaar ruim 150 rapporten uit. Op deze website bieden wij informatie over een groot aantal van onze rapporten. Tenzij anders vermeld zijn alle publicaties, of samenvattingen ervan, te downloaden in pdf-formaat.
meer...
ARTIKELEN EN OVERIGE PUBLICATIES
Medewerkers van Regioplan publiceren regelmatig artikelen naar aanleiding van onderzoeken. Naast rapporten en artikelen verschijnen er ook andere publicaties van Regioplan-medewerkers, bijvoorbeeld de essays van de 'De kleine reeks'. U kunt deze artikelen en overige publicaties hier downloaden.
meer...
LOPENDE PROJECTEN
Op deze pagina presenteren wij informatie over projecten die op dit moment door ons worden uitgevoerd. Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het betreffende project.
meer...
Publicaties