artikelen

VOORSCHOTTEN VOOR BIJSTANDSAANVRAGERS: TUSSEN WET EN PRAKTIJK

Gemeenten hebben maximaal acht weken de tijd om een aanvraag voor een bijstandsuitkering te beoordelen. Om die periode financieel te overbruggen, hebben bijstandsaanvragers recht op een voorschot op hun uitkering. Uit een recent onderzoek van Regioplan voor de rekenkamercommissie van de gemeente Enschede komt naar voren dat dit niet altijd goed verloopt. Dat geldt niet alleen binnen deze gemeente, maar ook daarbuiten. Onlangs publiceerde Regioplan hierover een artikel in tijdschrift Sociaal Bestek.
Kennisgebieden
Werk en inkomen
Kernwoorden
Participatiewet
Publicatiedatum
feb '18
Auteurs
A. Oostveen, MSc, drs. R.C. van Waveren
Contactpersonen
drs. Bob van Waveren
Publicatienummer
Uitgave 1/2018
gepubliceerd in
Sociaal Bestek