lopende projecten

EVALUATIE WET VERSTERKING BESTUUR PENSIOENFONDSEN

Medio 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) volledig van kracht geworden. Aan de introductie van deze wet liggen vier doelen ten grondslag: (1) de verbetering van de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur, (2) de versterking van het intern toezicht, (3) een adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers en (4) de stroomlijning van taken en organen.
De evaluatie brengt in kaart in hoeverre deze vier doelen inmiddels zijn gerealiseerd als gevolg van de wetswijziging en welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd. In dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van SZW, werkt Regioplan samen met Swalef Pensioenjuristen Academie.
Kennisgebieden
Arbeid, Werk en inkomen
Kernwoorden
Toezicht, Pensioen
Startdatum project
aug '17
Onderzoekers
drs. R.C. van Waveren, drs. G.H.J. Homburg, M. Kuin, MSc, A. Oostveen, MSc
Contactpersonen
drs. Bob van Waveren
Projectnummer
17094