rapporten

EVALUATIE WET VERSTERKING BESTUUR PENSIOENFONDSEN

Medio 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) volledig van kracht geworden. Regioplan heeft in samenwerking met Swalef Pensioenjuristen Academie de Wvbp geëvalueerd, dit in opdracht van het ministerie SZW.

Via interviews, webenquêtes onder bestuurders, toezichthouders en leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen en expertmeetings is in beeld gebracht in hoeverre de wetsdoelen van de Wvbp zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor verdere verbetering van de governance in pensioenfondsen.

De aanbiedingsbrief van dit rapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Kennisgebieden
Arbeid, Werk en inkomen
Kernwoorden
Toezicht, Pensioen
Publicatiedatum
mrt '18
Auteurs
M. Kuin, MSc, drs. R.C. van Waveren, M. Swalef, D. Kok
Contactpersonen
drs. Bob van Waveren
Publicatienummer
17094