rapporten

AARD EN OMVANG OUDERENMISHANDELING

Het afgelopen jaar heeft Regioplan samen met de Avans Hogeschool en Leyden Academy on Vitality and Ageing onderzoek gedaan naar de aard en omvang van ouderenmishandeling in drie Nederlandse gemeenten van verschillende omvang, namelijk Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC en op verzoek van het ministerie van VWS.
De bevindingen van het onderzoek bieden enkele aandachtspunten of perspectieven voor de praktijk: 1) ouderenmishandeling kan gesignaleerd worden door professionals, mits zij voldoende aandacht voor en kennis van het thema hebben, 2) ouderen en hun sociale netwerk zijn en blijven een belangrijke doelgroep voor voorlichting en 3) preventie en interventie zijn gebaat bij inzet op het hele systeem waar een oudere in leeft.

Klik hier voor de beleidsreactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Kennisgebieden
Veiligheid, Wmo, Zorg
Publicatiedatum
jun '18
Auteurs
drs. L. Bakker, B. Witkamp, MSc, dr. M. Timmermans, dr. J.H.L.J. Jansen (Avans Hogeschool), dr. L. Lindenberg (Leyden Academy on Vitality and Ageing)
Contactpersonen
dr. Maartje Timmermans
Publicatienummer
16240