rapporten

BASISAANPAK ONTSPOORDE MANTELZORG

Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen aan ouderen langer veilig thuis laten wonen? Dat verkenden we in tien gemeentelijke pilots. In de pilots werd een aanpak ontwikkeld, gericht op het voorkomen en effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’: mantelzorg die uitmondt in geweld door de mantelzorger tegen de zorgvrager. Daarvoor moeten de ketens van zorg, welzijn en veiligheid met elkaar verbonden worden. Het resultaat is de Basisaanpak ontspoorde mantelzorg.
Kennisgebieden
Wmo, Veiligheid, Zorg
Publicatiedatum
okt '18
Auteurs
drs. K.B.M. de Vaan, drs. F. Kriek, dr. ir. M.H. Kwekkeboom (HvA)
Contactpersonen
drs. Katrien de Vaan
Publicatienummer
16067