rapporten

BALANS IN DE BUITENRUIMTE: BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE RUIMTE IN ERMELO

Het maatschappelijke belang van beheer en onderhoud van openbare ruimte is groot: inwoners hebben direct profijt van een leefomgeving die schoon, heel en veilig is. Met het oog op een verslechterende begrotingspositie is in gemeente Ermelo besloten om per 1 januari 2015 het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte te verminderen.

In 2017 stelden lokale media en de leden van Ermelo’s gemeenteraad dat het resultaat van de bezuinigingen tegenviel en steeds zichtbaarder was geworden. Deze ontwikkelingen waren voor de rekenkamer van Ermelo aanleiding om opdracht te geven tot een onderzoek naar het gevoerde beleid. Het onderzoek vond plaats in de laatste vier maanden van 2017. Het rapport wordt in september 2018 openbaar.

Kennisgebieden
Wonen
Publicatiedatum
jul '18
Auteurs
J. Groot MSc, dr. P.H. Renooy, drs. R. Bruins
Contactpersonen
Jolien Groot MSc
Publicatienummer
17124