rapporten

BEWEGINGSONDERWIJS EN VAKLEERKRACHTEN

In opdracht van OCW hebben Regioplan en het Mulier Instituut samen de uitvoeringsconsequenties onderzocht van beleidsafspraken tussen OCW en de PO-Raad en voorstellen uit de Tweede Kamer ten aanzien van bewegingsonderwijs op basisscholen.

Het rapport geeft inzicht in de mate waarin en de redenen waarom basisscholen nog niet voldoen aan de norm van 90 minuten bewegingsonderwijs, of daarvoor niet altijd bevoegde leerkrachten inzetten. Ook wordt duidelijk hoe het staat met de huidige inzet van vakleerkrachten en wat voor keuzes scholen daarin maken. Zo is een beeld verkregen van wat er nog nodig is om de beleidsambities te realiseren. Vervolgens is een doorberekening gemaakt van de kosten die zijn gemoeid met een grotere inzet van vakleerkrachten en een ophoging van het aantal lesuren bewegingsonderwijs.
Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
feb '17
Auteurs
prof. dr. K. Breedveld, N. Lammertink, J. Straatmeijer MSc, drs. C.T.A. van Bergen
Contactpersonen
drs. Kees van Bergen
Publicatienummer
16141