rapporten

DE RELATIE TUSSEN DE AMSTERDAMSE WONINGMARKT EN HET LERARENTEKORT

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. De gemeente Amsterdam ontving signalen dat de huidige schaarste op de Amsterdamse woningmarkt een belangrijke oorzaak is voor dit tekort. Regioplan onderzocht de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op het vervullen van vacatures in het onderwijs in Amsterdam.

Door middel van een analyse op CBS microdata, een survey onder leraren en studenten van de lerarenopleidingen en een bijeenkomst met leraren en bestuurders is inzicht verkregen in de overwegingen en mogelijkheden van leraren om in het Amsterdamse onderwijs aan de slag te gaan. 

Kennisgebieden
Onderwijs, Wonen
Publicatiedatum
jan '18
Auteurs
J. Groot MSc, A. Leemans, MSc, drs. H.J.H. Lubberman, H.J. Rossing, MSc
Contactpersonen
drs. Jos Lubberman
Publicatienummer
17053