rapporten

EFFECTIVITEIT CAMPAGNE PLEEGZORG

In september 2015 is de landelijke campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ van start gegaan met als doel het vergroten van de naamsbekendheid van pleegzorg en het werven van nieuwe pleegouders. In het eerste campagnejaar zijn meer informatiepakketten opgevraagd en hebben velen een informatieavond bezocht, maar er zijn minder nieuwe pleegouders geaccepteerd dan beoogd. Dit vormde voor Jeugdzorg Nederland aanleiding om onderzoek te laten doen naar de beweegredenen van aspirant-pleegouders om de verdere stappen in de procedure voor pleegouder niet verder te doorlopen, nadat zij een informatieavond hebben bezocht.

Regioplan heeft in de periode mei-juni 2017 meer dan 60 aspirant pleegouders geïnterviewd. Het onderzoek geeft inzicht in wat aspirant-pleegouders op dit moment beweegt en welke afwegingen zij maken. De uitkomsten van het onderzoek bieden een aantal aanknopingspunten voor het optimaliseren van het wervingsproces van aspirant-pleegouders.

Het volledige rapport (pdf) en het bijbehorende bericht van Jeugdzorg Nederland (pdf) vindt u op de website van Pleegzorg Nederland. 

Kennisgebieden
Jeugd
Kernwoorden
Jeugdzorg
Publicatiedatum
nov '17
Auteurs
M.J. Gorter MSc, mr. drs. W. Smit, A. Werter MSc
Contactpersonen
mr. drs. Willemijn Smit
Publicatienummer
17037