rapporten

ETNISCHE MINDERHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT. BEELDEN EN FEITEN, BELEMMERINGEN EN OPLOSSINGEN.

In opdracht van het Ministerie van SZW verrichtte Regioplan een onderzoek naar belemmeringen voor etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek bestond onder andere uit een meta-evaluatie om alle relevante kennis over arbeidsmarktbelemmeringen van etnische minderheden op een rij te zetten. Daarnaast zijn good practices opgespoord en geanalyseerd. Aanvullend is een aantal kleinschalige onderzoeken verricht onder allochtone werkzoekenden, allochtone jongeren en werkgevers rondom het thema discriminatie op de arbeidsmarkt.
Publicatiedatum
apr '05
Auteurs
dr. J.F.I. Klaver, dr. J.W.M. Mevissen, dr. A. Odé
Contactpersonen
dr. Arend Odé
Publicatienummer
1272