rapporten

EVALUATIE ESB-REGELING

De ESB-regeling is een subsidieregeling voor de scholing en de arbeidstoeleiding van jongeren met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. Vier scholingsinstellingen die samenwerken onder REA College Nederland en EEGA krijgen subsidie om de scholing en arbeidstoeleiding uit te voeren, en de subsidieregeling wordt uitgevoerd door UWV.

Regioplan heeft deze subsidieregeling in 2012 geƫvalueerd, waarna het ministerie van SZW de regeling heeft aangescherpt en gecontinueerd tot en met 2017. Om in 2017 te kunnen beslissen over voortzetting of beƫindiging van de subsidieregeling heeft Regioplan een tweede evaluatie uitgevoerd. Het rapport is in juni 2017 gepubliceerd. Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren dat de ESB-scholingsinstellingen goede resultaten behalen wat betreft scholing en begeleiding van de doelgroep naar werk. Ook komt uit het rapport naar voren dat er vooralsnog geen alternatief is voor ondersteuning van de ESB-doelgroep. Op basis van het onderzoek heeft demissionair staatssecretaris Klijnsma heeft voorgesteld om de regeling tijdelijk te continueren tot 2020.
Kennisgebieden
Arbeid, Onderwijs
Publicatiedatum
jun '17
Auteurs
Y. Bleeker, MSc, drs. L. Mallee, drs. J.J. van der Wel
Contactpersonen
drs. Jacob van der Wel
Publicatienummer
16112