rapporten

EVALUATIE FYSIEKE VAARDIGHEDENTOETS POLITIE

Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets (FVT) bij regeling verplicht gesteld voor alle operationele politiemedewerkers. Het doel van deze toets is de medewerkers inzicht te geven in hun eigen fysieke vaardigheden die nodig zijn om het vak professioneel uit te voeren. In opdracht van het WODC heeft Regioplan, in samenwerking met het Mulier Instituut, de uitvoering en het doelbereik van de FVT geƫvalueerd.

De conclusies van het onderzoek zijn voor de minister aanleiding om de korpschef aan de hand van de onderzoeksresultaten en de gedane aanbevelingen een actieplan in het kader van de verbetering vakbekwaamheid te laten opstellen.
Kennisgebieden
Arbeid, Veiligheid
Publicatiedatum
jul '17
Auteurs
dr. D. Collard, J. Straatmeijer MSc, ir. H.C. Visee
Contactpersonen
ir. Hetty Visee
Publicatienummer
16188