rapporten

EVALUATIE INZET ONDERWIJS(ZORG)CONSULENTEN

Ouders en scholen die te maken hebben met problematiek rond het plaatsen, schorsen of verwijderen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, kunnen een beroep doen op bemiddeling en advisering van onderwijsconsulenten. Daarnaast bestaat voor ouders, scholen en zorgaanbieders sinds 1 augustus 2015 de mogelijkheid om een beroep te doen op onderwijszorgconsulenten. Zij hebben specifieke expertise op het gebied van de organisatie en bekostiging van onderwijszorgarrangementen en kunnen partijen ondersteunen om tot een goede invulling van onderwijs(ondersteuning) en zorg voor een kind in schooltijd te komen.

De inzet van onderwijs(zorg)consulenten is belegd bij het Bureau Onderwijsconsulenten en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). OCW en VWS hebben ons gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de inzet van onderwijs(zorg)consulenten in de subsidieperiode 2014 tot 2018, om handvatten aan te reiken voor de organisatie van onderwijs(zorg)consulenten in de nieuwe projectsubsidie.

Het onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in de werkwijze van onderwijs(zorg)consulenten en het ondersteunend bureau, de kwalitatieve resultaten van hun inzet en eventuele verbetermogelijkheden op landelijk en lokaal niveau. 
De afgelopen drie schooljaren is steeds vaker een beroep gedaan op de hulp van onderwijs(zorg)consulenten. In het onderzoek hebben we tevens gekeken naar de oorzaken van deze stijging.

Het rapport wordt (naar verwachting) in september openbaar.

Kennisgebieden
Onderwijs
Publicatiedatum
jul '18
Auteurs
drs. H.J.H. Lubberman, L.M. Bertling, MSc, C.C.E. Buers MSc
Contactpersonen
drs. Jos Lubberman
Publicatienummer
18006