rapporten

EVALUATIE SUBSIDIEREGELING A+O FONDS RIJK

In het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) werken de vakbonden en de werkgever Rijk samen. Het fonds wordt grotendeels gefinancierd vanuit een op cao-afspraken gebaseerde subsidie, die wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten of het subsidiëren van projecten ten behoeve van het stimuleren van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en opleidingsactiviteiten. De subsidierelatie, dient ten minste eens in de vijf jaar geëvalueerd te worden op doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk (Awb art. 4:24). Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties (BZK) heeft Regioplan de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidie over de periode 2011-2015 onderzocht.

Kennisgebieden
Arbeid, Openbaar Bestuur
Publicatiedatum
mei '18
Auteurs
dr. J.W.M. Mevissen, W. Nijhof, H.J. Rossing, MSc, ir. H.C. Visee
Contactpersonen
dr. Jos Mevissen
Publicatienummer
17103