rapporten

EVALUATIE UITKERINGSREGELING BACKPAY

In de naoorlogse periode hebben de autoriteiten in Nederlands-Indië en Nederland zich op het standpunt gesteld dat zij geen volledige salarissen hoefden uit te keren om te voorzien in de inkomensderving van voormalig gouvernementsambtenaren en militairen behorend tot het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) tijdens de Japanse bezetting. In december 2015 is de Uitkeringsregeling Backpay door het kabinet ingesteld om, door middel van een eenmalige uitkering, tot morele genoegdoening te komen voor voormalige ambtenaren en militairen die gedurende de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of geen volledig salaris hebben ontvangen. De Uitkeringsregeling is uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en eindigde (na een verlengingsperiode van een jaar) van rechtswege op 31 december 2017. De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan Regioplan de opdracht gegeven de uitvoering van deze regeling te evalueren.
Kennisgebieden
Juridisch onderzoek
Publicatiedatum
jul '18
Contactpersonen
drs. Ger Homburg
Publicatienummer
18021